606

Spójrz, jak pokorny jest nasz Jezus: Jego tronem w Jerozolimie był osiołek…!

Ten punkt w innym języku