919

Powołując cię na apostoła, Pan przypomniał ci — abyś nigdy o tym nie zapominał — że jesteś “synem Bożym”.

Ten punkt w innym języku