922

Synu mój, jeżeli miłujesz swoje apostolstwo, bądź pewien, że miłujesz Boga.

Ten punkt w innym języku