Ewangelia

Ewangelia → cuda
Ewangelia → czytanie Ewangelii Świętej

Droga

Ewangelia → jej przesłanie apostolskie

Rozmowy z prałatem Escrivá

Ewangelia → jej przesłanie świętości

Rozmowy z prałatem Escrivá

Ewangelia → nauczanie, przypowieści i alegorie
Ewangelia → przypowieści
Ewangelia → sceny ewangeliczne
Ewangelia → wierność Ewangelii

Rozmowy z prałatem Escrivá

Ewangelia → zrozumieć przekaz i wyciągnąć konsekwencje