586

Bóg jest ten sam, co zawsze. – Potrzeba ludzi wiary, a powtórzą się cuda, o których czytamy w Piśmie Świętym.

– Ecce non est abbreviata manus Domini – Ręka Boża, Jej moc, nie zmniejszyła się!

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku