296

Ciężko jest czytać w Ewangelii świętej pytanie Piłata: “Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?”. — Jeszcze trudniej jest usłyszeć odpowiedź: “Barabasza!”.

Najstraszniej jest jednak zdać sobie sprawę, że i ja — tyle razy! — schodząc z wytyczonej drogi, również powiedziałem: “Barabasza!”, i dodałem: “A Chrystusa…? Crucifige eum! — Ukrzyżuj go!”.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku