671

“Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i…”. Skuteczna była modlitwa Kleofasa i jego towarzysza. — Jakaż byłaby szkoda, gdybyśmy ty i ja nie umieli “zatrzymać” Jezusa, który przechodzi! Jak bardzo żal, jeżeli nie prosimy Go, aby pozostał!

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku