585

Si habueritis fidem sicut granum sinapis! — Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy! — Jakaż wielka obietnica zawarta jest w tych słowach Mistrza!

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku