Jezus Chrystus

Jezus Chrystus → być współodkupicielem

Listy (I)

Jezus Chrystus → Chrystus Król

To Chrystus przechodzi

Jezus Chrystus → Chrystus przechodzi obok i woła
Jezus Chrystus → chrześcijanin, drugi Chrystus

Rozmowy z prałatem Escrivá

To Chrystus przechodzi

Jezus Chrystus → człowieczeństwo Jezusa Chrystusa

To Chrystus przechodzi

Jezus Chrystus → Dobry Pasterz

Przyjaciele Boga

Jezus Chrystus → dom w Nazarecie

To Chrystus przechodzi

Jezus Chrystus → Doskonały Bóg

To Chrystus przechodzi

Jezus Chrystus → dzieło Jezusa Chrystusa
Jezus Chrystus → i uświęcanie pracy

Rozmowy z prałatem Escrivá

Jezus Chrystus → jedność z Nim
Jezus Chrystus → Jego Najświętsze Człowieczeństwo
Jezus Chrystus → Jego panowanie a wolność
Jezus Chrystus → jego umiłowanie wolności

Rozmowy z prałatem Escrivá

Jezus Chrystus → Jego Wcielenie i zwyczajne życie
Jezus Chrystus → Jego wezwanie do świętości i apostolstwa

Rozmowy z prałatem Escrivá

Jezus Chrystus → Jezus Chrystus obecny w Komunii Świętej

To Chrystus przechodzi

Jezus Chrystus → Jezus Chrystus wyzwala człowieka
Jezus Chrystus → Krzyż i Zmartwychwstanie
Jezus Chrystus → Maryja, Matka Chrystusa i droga do Niego
Jezus Chrystus → Męka i śmierć
Jezus Chrystus → Męka i śmierć
Jezus Chrystus → nadzieja i siła człowieka
Jezus Chrystus → Najświętsze człowieczeństwo Chrystusa
Jezus Chrystus → Najświętsze Serce Jezusa
Jezus Chrystus → Narodzenie i życie ukryte

To Chrystus przechodzi

Jezus Chrystus → nauczanie

To Chrystus przechodzi

Jezus Chrystus → obcowanie z Chrystusem
Jezus Chrystus → Odkupiciel i Najwyższy Kapłan

Rozmowy z prałatem Escrivá

Jezus Chrystus → podążać za Jego przykładem, otwierając się na wszystkich
Jezus Chrystus → podążać za Nim pośród świata

Rozmowy z prałatem Escrivá

Jezus Chrystus → postępowanie Chrystusa z Jego uczniami

To Chrystus przechodzi

Jezus Chrystus → pragnienie dusz
Jezus Chrystus → prowadzenie ludzi do Niego

Listy (I)

Jezus Chrystus → przykład miłości
Jezus Chrystus → przykład modlitwy
Jezus Chrystus → przykład pokory i służby
Jezus Chrystus → przykład pokuty
Jezus Chrystus → przykład pracy
Jezus Chrystus → przykład roztropności i męstwa
Jezus Chrystus → przykład synostwa Bożego
Jezus Chrystus → przykład świętej czystości
Jezus Chrystus → przykład ubóstwa
Jezus Chrystus → Rany Chrystusa
Jezus Chrystus → Serce Chrystusa

To Chrystus przechodzi

Jezus Chrystus → skała, na której można się oprzeć

Listy (I)

Jezus Chrystus → umieścić Chrystusa na szczycie działalności ludzkiej

Rozmowy z prałatem Escrivá

Jezus Chrystus → umieścić Go na szczycie działalności ludzkiej

Listy (I)

Jezus Chrystus → umieścić Go w centrum działalności młodych ludzi
Jezus Chrystus → utożsamienie z Chrystusem
Jezus Chrystus → utożsamienie z Nim

Listy (I)

Jezus Chrystus → uwielbienie

Droga

Kuźnia

Jezus Chrystus → Wcielenie
Jezus Chrystus → Wniebowstąpienie

To Chrystus przechodzi

Jezus Chrystus → Wzór i Droga
Jezus Chrystus → Zmartwychwstanie Chrystusa
Jezus Chrystus → Życie Chrystusa
Jezus Chrystus → życie publiczne

To Chrystus przechodzi

Jezus Chrystus → życie ukryte

To Chrystus przechodzi

Jezus Chrystus → życie z Nim