292

Właśnie na tym ma polegać twoje życie wewnętrzne: zaczynać… i na nowo zaczynać.

Ten punkt w innym języku