256

Kresťanské povolanie, skutočnosť, že nás Pán osobne volá, nás vedie k stotožneniu sa s ním. On prišiel na zem, aby vykúpil celý svet, pretože chce, aby boli všetci ľudia spasení (1 Tim 2, 4). Niet duše, o ktorú by sa Kristus nezaujímal. Každá jedna ho predsa stála cenu jeho Krvi (Porov. 1 Pt 1, 18—19).

Pri rozjímaní o týchto pravdách mi prichádza na myseľ onen rozhovor medzi apoštolmi a Učiteľom vo chvíli pred zázračným rozmnožením chlebov. Za Ježišom prišiel veľký zástup ľudí. Náš Pán pozdvihol oči a spýtal sa Filipa: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ (Jn 6, 5). Filip rýchlo počíta a potom odpovie: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok“ (Jn 6, 7). Toľko peňazí nemajú: musia si pomôcť inak. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý ma päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých?!“ (Jn 6, 8—9).

Tento bod v inom jazyku