268

Odvaha hovoriť o Bohu

Ako teda budeme robiť tento apoštolát? V prvom rade príkladom, životom podľa vôle Otca, tak, ako nám ju zjavil Ježiš Kristus svojím životom a učením. Pravá viera nepripúšťa, aby boli skutky v rozpore so slovami. Mali by sme si spytovať svoje konanie a merať hodnovernosť našej viery. Nie sme ozajstní veriaci, ak sa skutkami neusilujeme robiť to, čo ústami vyznávame.

Tento bod v inom jazyku