273

A okrem toho: kto tvrdí, že hovoriť o Kristovi a šíriť jeho učenie znamená robiť niečo neobyčajné, niečo zvláštne? Ži si svoj bežný život, pracuj tam, kde si, snaž sa plniť si povinnosti svojho stavu, dobre dokončovať svoje úlohy v zamestnaní a profesionálne rásť — snaž sa byť každým dňom lepším. Buď verný, maj pochopenie pre ostatných, no buď náročný na seba. Umŕtvuj sa a buď radostný. To bude tvojím apoštolátom. A bez toho, žeby si poriadne vedel prečo, začnú aj napriek tvojim nedokonalostiam za tebou prichádzať tí, čo ťa obklopujú, a v prostom, prirodzene plynúcom rozhovore — cestou z práce, na rodinnej oslave, v autobuse, na prechádzke, proste kdekoľvek — budete hovoriť o nepokoji, ktorý je v duši každého človeka, hoci si to niektorí nechcú uvedomiť. No budú chápať viac, keď sa rozhodnú začať skutočne hľadať Boha.

Pros Máriu, Kráľovnú apoštolov, aby ti pomohla rozhodnúť sa a ty si vo svojom srdci zatúžil po rozsievaní a rybolove tak, ako po nich túži srdce jej Syna. Ubezpečujem ťa, že keď začneš, uvidíš — rovnako ako galilejskí rybári — ako sa loď plní rybami. A na brehu uvidíš Krista, ktorý na teba čaká. Pretože úlovok patrí jemu.

Tento bod v inom jazyku