261

Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili“ (Lk 5, 5).Odpoveď sa zdá byť rozumná. Obvykle lovili o takom čase, ale práve vtedy bola noc neúspešná. Ako by teda mohli niečo uloviť cez deň? No Peter má vieru: „Ale na tvoje slovo spustím siete“ (Lk 5, 5). Rozhodne sa konať, ako mu Kristus poradil a s dôverou v Pánovo slovo sa dá do práce. A čo sa stane? „Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali“ (Lk 5, 6—7).

Keď sa Ježiš vydával so svojimi učeníkmi na more, nemyslel len na tento lov. Preto keď sa Peter vrhá k jeho nohám a pokorne vyznáva: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny,“ náš Pán mu odpovedá: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí“ (Lk 5, 8, 10). Ani pri tomto novom love nebude chýbať všetka Božia účinnosť: apoštoli sa stanú nástrojmi veľkých zázrakov, aj napriek ich osobným nedostatkom.

Tento bod v inom jazyku