272

Keby si bol v pokušení spýtať sa: Kto mi prikazuje, aby som to robil?, musel by som ti odpovedať: Sám Kristus ti to prikazuje, prosí ťa o to. „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 37—38). Nedochádzaj k pohodlnému záveru: to nie je pre mňa, na to sú iní, ja také veci neviem. Nie, na to nie sú iní, rovnako ako ty by potom mohli hovoriť všetci. Kristus sa obracia na všetkých, na každého jedného kresťana. Nikto nie je od tohto záväzku oslobodený, ani kvôli svojmu veku, zdravotnému stavu či zamestnaniu. Neexistujú žiadne výhovorky. Buď vydáme plody apoštolátu, alebo je naša viera neplodná.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku