298

Môže sa stať, že už hneď na začiatku sa zdvihnú oblaky prachu a že nepriatelia nášho posvätenia použijú násilné a dobre pripravené techniky psychologického teroru — zneužitia moci — takže ich absurdným smerom strhnú dokonca i tých, čo sa po dlhý čas pridržiavali logickejšej a správnejšej cesty. A hoci ich hlas bude znieť ako prasknutý zvon uliaty zo zlého kovu a tak veľmi sa bude líšiť od pastierovej píšťalky, zneužijú reč — jeden z najvzácnejších darov Boha človeku na vyjadrovanie vznešených myšlienok lásky a priateľstva medzi  Pánom a jeho tvormi — až nakoniec pochopíme, prečo sv. Jakub vraví, že jazyk je svet neprávosti (Jak 3, 6). Toľko škôd môže napáchať — lžou, očierňovaním, hanobením, klebetami, urážkami či potmehúdskym našepkávaním.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku