315

So svätými anjelmi

Prosím Pána, aby sme sa počas nášho zotrvania tu dolu nikdy neodlúčili od Božského pútnika. Ešte viac preto posilňujme priateľstvo so svätými anjelmi strážnymi. Všetci potrebujeme mocný sprievod, pozemský i nebeský. Buďte oddaní svätým anjelom! Ich priateľstvo je veľmi ľudské, no zároveň i božské, rovnako ako náš život, ktorý je božský i ľudský. Spomínate si na to, čo vravel Pán? „Už vás nenazývam sluhami… ale priateľmi“ (Jn 15, 15). Učí nás dôverovať Božím priateľom, prebývajúcim v nebi, a ľuďom, s ktorými žijeme, i tým, ktorí žijú zdanlivo ďaleko od Pána a my ich máme priviesť na správnu cestu.

Budem končiť, opakujúc so sv. Pavlom, ktorý Kolosanom píše: „neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti“ (Kol 1, 9).Tej múdrosti, ktorú dáva modlitba, kontemplácia, pôsobenie Ducha Svätého v duši.

„Aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha, a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna“ (Kol 1, 10—13).

Tento bod v inom jazyku