306

Najsvätejšia Trojica

Začali sme ústnymi modlitbami, očarujúcimi vo svojej jednoduchosti, ktoré sme sa naučili v detstve a ktorých by sme sa už nikdy nevzdali. Modlitba, tak detsky prostá na začiatku, sa rozleje v široký, pokojný a bezpečný prúd, lebo kráča za tým, ktorý povedal: „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6). Ak milujeme Krista takto a so svätou opovážlivosťou hľadáme útočisko v rane po kopiji na jeho boku, vyplní sa Majstrov prísľub: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok“ (Jn 14, 23).

Ľudské srdce potrebuje rozlišovať a milovať každú Božskú osobu jednotlivo. Istým spôsobom je to akýsi objav, ktorý duša v nadprirodzenom živote zakúsi; ako keď nejaký malý človiečik s úžasom otvára svoje oči svetu. V láske trávi čas v blízkosti Otca, Syna i Ducha Svätého, ochotne sa podvoľuje vedeniu Utešiteľa, Darcu života, ktorý sa nám dáva bez toho, žeby sme si to boli nejako zaslúžili a udeľuje nám nadprirodzené dary a cnosti.

Tento bod v inom jazyku