299

Najsvätejšie Kristovo Človečenstvo

Ako môžeme všetky tieto prekážky prekonať? Ako sa budeme posilňovať v rozhodnutiach, ktoré nám odrazu začnú pripadať veľmi ťažké? Inšpirujme sa vzorom, ktorým je nám Panna Mária, naša Matka: je širokým chodníkom, ktorý nevyhnutne vedie cez Ježiša.

Aby sme sa priblížili k Bohu, musíme si zvoliť správnu cestu — a tou je Najsvätejšie Kristovo Človečenstvo. Preto vždy odporúčam čítať knihy pojednávajúce o Pánovom utrpení. Plné úprimnej zbožnosti našej mysli približujú Božieho Syna, človeka ako my a zároveň pravého Boha, ktorý miluje a ktorý trpí, aby vykúpil svet.

Pozorne si všimnite jednu z najrozšírenejších kresťanských pobožností, modlitbu Svätého ruženca. Cirkev nás pozýva, aby sme rozjímali nad jeho jednotlivými tajomstvami, aby sa do našej mysle a srdca s radosťou, bolesťou a slávou Panny Márie vryl uchvacujúci príklad, ktorý nám dáva Pán svojím životom, svojimi tridsiatimi rokmi v skrytosti, tromi rokmi verejného účinkovania, potupným umučením a slávnym zmŕtvychvstaním.

Nasledovať Krista: to je tým tajomstvom. Sprevádzať ho tak zblízka, že s ním budeme žiť ako prví Dvanásti; tak zblízka, až sa s ním stotožníme. Keď sme nekládli prekážky milosti, rýchlo spoznáme, že sme sa v nášho Pána Ježiša Krista obliekli (Porov. Rim 13, 14). Potom sa bude Pán odrážať v našom konaní ako v zrkadle. A ak je zrkadlo také, aké má byť, zachytí preláskavú tvár nášho Spasiteľa bez skreslenia a bez karikatúry — a ľudia ho budú môcť obdivovať a nasledovať.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku