54

Rada, ktorú vám naliehavo opakujem: buďte veselí, vždy veselí. — Nech sú smutní tí, čo sa nepovažujú za Božie deti.

Témy
Tento bod v inom jazyku