87

Radosť je dôsledkom odovzdanosti. Rastie každým záberom čerpacieho kolesa.

Témy
Tento bod v inom jazyku