84

Tvoje šťastie na zemi sa stotožňuje s tvojou vernosťou vo viere, v čistote a na ceste, ktorú ti Pán vyznačil.

Tento bod v inom jazyku