78

Prihnali sa mračná nechuti, rozčarovania. Spustili sa lejaky smútku, s jasným pocitom, že si zviazaný. Akoby toho nebolo dosť, prepadla ťa skľúčenosť, ktorú spôsobujú viac či menej objektívne skutočnosti: toľko rokov boja… a ešte stále si tak pozadu, tak ďaleko.

Všetko toto je potrebné a Boh s tým počíta: aby sme však dosiahli „gaudium cum pace“ — skutočnú radosť a pokoj, musíme k presvedčeniu o našom Božom synovstve, ktoré nás napĺňa optimizmom, pridať aj uznanie našej osobnej slabosti.

Tento bod v inom jazyku