När Kristus går förbi

När Kristus går förbi samlar 18 predikningar som den helige Josemaria framförde mellan åren 1951 – 1971. De hölls på olika högtider under det liturgiska året. Den röda tråden är det gudomliga barnaskapet, vilket omfattar den allmänna kallelsen till heligheten, helgandet av det dagliga arbetet samt ett kontemplativt och helgjutet liv mitt i världen. Den första upplagan är från 1973. Till dags dato har det publicerats cirka 500 000 exemplar på 14 olika språk.

Msgr. Alvaro del Portillo förklarar i sin presentation av boken att denna volym innehåller en liten del av den omfattande trosundervisning som Opus Deis grundares utförde genom sin förkunnelse . ”Predikningarna utgör inte en teologisk avhandling, i uttryckets vanliga bemärkelse. De har inte uppstått för att utgöra en studie eller undersökning kring konkreta ämnen. De har hållits muntligt, inför personer från vitt skilda kulturella och sociala bakgrunder, med den gåva att kommunicera som gör dem tillgängliga för alla och envar. Men dessa tankar och betraktelser är resultatet av en djup och kärleksfull kännedom om Guds ord. Msgr. Escrivá vänder sig inte – man får inte glömma att det rör sig om muntliga predikningar – till åhörare som förväntar sig att få spekulera om kristen tro eller som är nyfikna på den. Han talar till personer av kött och blod som redan har Guds liv i själen eller som skymtar Guds kärlek och är beredda att närma sig honom.”

Kapitel
Denna bok på ett annat språk