Матео


Матео 1, 18–24Път653

Матео 1, 18–25Бразда647

Матео 1, 19Приятели на Бог174


Матео 2, 8Бразда633

Матео 2, 13–15Бразда999


Матео 3, 9Бразда418


Матео 4, 1–11Приятели на Бог2743128224239

Матео 4, 4Път87

Матео 4, 18–22Път799

Матео 4, 19Приятели на Бог260


Матео 5, 3Приятели на Бог123

Матео 5, 6Приятели на Бог167

Матео 5, 8Приятели на Бог175

Матео 5, 13Бразда342Път921

Матео 5, 14–16Приятели на Бог61

Матео 5, 15–16Бразда930

Матео 5, 16Бразда718Път842

Матео 5, 29Път163

Матео 5, 43–44Приятели на Бог223231

Матео 5, 48Бразда125314Приятели на Бог177Път291


Матео 6, 3Път466

Матео 6, 7Приятели на Бог145

Матео 6, 8Приятели на Бог145

Матео 6, 9Път84

Матео 6, 16–18Приятели на Бог136

Матео 6, 19–21Приятели на Бог118254

Матео 6, 21Път421

Матео 6, 22–23Бразда328

Матео 6, 24Приятели на Бог118165Път300

Матео 6, 33Път472


Матео 7, 3Бразда328

Матео 7, 6Приятели на Бог38

Матео 7, 14Приятели на Бог307

Матео 7, 21Приятели на Бог243Път754

Матео 7, 22–23Път930


Матео 8, 2–3Път142

Матео 8, 20Приятели на Бог43128224

Матео 8, 23–27Бразда119

Матео 8, 24Приятели на Бог128


Матео 9, 2Приятели на Бог253

Матео 9, 5Бразда782Път264

Матео 9, 9Път799

Матео 9, 11Приятели на Бог176

Матео 9, 12Път536

Матео 9, 13Бразда992

Матео 9, 20–23Приятели на Бог199

Матео 9, 37–38Приятели на Бог272Път800


Матео 10, 16Бразда910

Матео 10, 24Бразда239Път699

Матео 10, 32–33Бразда970

Матео 10, 33Бразда369

Матео 10, 34Бразда408

Матео 10, 35Бразда816

Матео 10, 37Път907

Матео 10, 38Приятели на Бог304

Матео 10, 39Приятели на Бог38


Матео 11, 12Бразда130

Матео 11, 15Приятели на Бог170

Матео 11, 18Приятели на Бог176

Матео 11, 25Приятели на Бог87

Матео 11, 28Приятели на Бог131

Матео 11, 29–30Приятели на Бог283197128175224247

Матео 11, 29Бразда261Път607

Матео 11, 30Бразда198Път758


Матео 12, 1Приятели на Бог128

Матео 12, 7Бразда992

Матео 12, 30Бразда9

Матео 12, 36–37Път447

Матео 12, 36Бразда926

Матео 12, 37Приятели на Бог6

Матео 12, 50Бразда33


Матео 13, 24–30Бразда677

Матео 13, 31–33Път695

Матео 13, 36Път695

Матео 13, 55Приятели на Бог176Път491


Матео 14, 13Бразда470


Матео 15, 25Приятели на Бог304


Матео 16, 24–26Приятели на Бог114128130200216250

Матео 16, 24Приятели на Бог4


Матео 17, 19Път585


Матео 18, 3Приятели на Бог147

Матео 18, 24Приятели на Бог168


Матео 19, 14Приятели на Бог290

Матео 19, 21–22Път807

Матео 19, 21Приятели на Бог24

Матео 19, 22Приятели на Бог24

Матео 19, 29Път670


Матео 20, 1Приятели на Бог42

Матео 20, 12Приятели на Бог4452

Матео 20, 22Приятели на Бог67

Матео 20, 28Приятели на Бог173230


Матео 21, 5Приятели на Бог103

Матео 21, 18–19Приятели на Бог50128201202

Матео 21, 20–22Приятели на Бог203

Матео 21, 28Приятели на Бог57

Матео 21, 29Приятели на Бог57

Матео 21, 33Приятели на Бог48


Матео 22, 16Приятели на Бог156158159162163

Матео 22, 17Приятели на Бог165

Матео 22, 18–21Приятели на Бог165

Матео 22, 37–40Приятели на Бог27222

Матео 22, 37Приятели на Бог27


Матео 23, 23–24Приятели на Бог90


Матео 25, 1–2Приятели на Бог40

Матео 25, 6Приятели на Бог40

Матео 25, 10–11Приятели на Бог41

Матео 25, 12Приятели на Бог41

Матео 25, 14Приятели на Бог45

Матео 25, 18Приятели на Бог3045

Матео 25, 21Приятели на Бог221Път819


Матео 26, 48Приятели на Бог121


Матео 27, 17–23Път296

Матео 27, 23Път671

Матео 27, 39–40Приятели на Бог288

Матео 27, 46Приятели на Бог288

Матео 27, 55–56Път982


Матео 28, 19–20Път904

Матео 28, 19Бразда232462930