792

„Duc in altum!“ — „Отплувай към дълбокото!“ — Надвий песимизма, който те прави нерешителен! „Et laxate retia vestra in capturam“ — хвърли и ти мрежата си, риболовецо! Не виждаш ли, че и ти можеш да кажеш като св. ап. Петър: „In nomine tuo, laxabo rete.“ — „По Твоята дума, ще хвърля мрежата.“ — Исусе, в Твое име ще търся души?

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език