804

Помогни ми заедно да викаме: „Исусе, души, души! Апостолски души! За Теб, за Твоя прослава, Господи!“. И ще видиш как накрая Той ще ни изслуша.

Този параграф на друг език