797

Ти осъзнаваш, че пътят ти е неясен. — Въпреки това продължаваш да вървиш в тъмнина, защото не следваш отблизо Христос. — Какво чакаш, за да вземеш единствено правилното решение?

Този параграф на друг език