798

Основания ли?… Какви основания можеше да даде бедният св. Игнатий Лойола на мъдрия св. Франциск Ксаверий?

Предмети
Този параграф на друг език