810

Силното ти желание да създаваш последователи на Исус е сигурен признак на твоето себеотдаване на Бога.

Този параграф на друг език