809

Създаване на последователи. — Кой ли не гори от желание да бъде апостол докрай?

Този параграф на друг език