805

Дали там няма поне един… или двама, които да ни разбират?

Този параграф на друг език