801

Все още по целия свят ечи онзи Божествен вик: „Огън дойдох да донеса на земята и колко бих желал да беше вече пламнал!“. — Въпреки това, погледни, почти всичко е угаснало… Не би ли искал да разпалиш този пожар?

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език