851

¿Quina pau pots tenir si —contra les «estrebades» de la gràcia— et deixes arrossegar per aquelles passions, que ni tan sols intentes dominar?

El cel empeny cap amunt; tu —¡només tu: no busquis excuses!—, cap avall… —I d'aquesta manera, t'esquinces.

Aquest punt en un altre idioma