862

Quan ens trobem a les fosques, encegada i inquieta l'ànima, hem d'acudir, com Bartimeu, a la Llum. Repeteix, crida, insisteix amb més força, Domine, ut videam! —¡Senyor, que hi vegi!… I es farà el dia per als teus ulls, i podràs gaudir amb la lluminària que Ell et concedirà.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma