866

La violència no és bon sistema per a convèncer…, i molt menys encara en l'apostolat.

Aquest punt en un altre idioma