854

Allunya de seguida de tu —¡si Déu és amb tu!— el temor i la pertorbació d'esperit…: evita d'arrel aquestes reaccions, que només serveixen per multiplicar les temptacions i acréixer el perill.

Aquest punt en un altre idioma