865

Per caritat cristiana i per elegància humana, has d'esforçar-te a no crear un abisme amb ningú…, i a deixar sempre una sortida al proïsme, perquè no s'allunyi encara més de la Veritat.

Aquest punt en un altre idioma