864

Tasca del cristià: ofegar el mal en abundància de bé. No es tracta de campanyes negatives, ni de ser anti-res. Al contrari: viure d'afirmació, plens d'optimisme, amb joventut, alegria i pau; veure tothom amb comprensió: els qui segueixen Crist i els qui l'abandonen o no el coneixen.

—Comprensió, però, no vol pas dir abstencionisme, ni indiferència, sinó activitat.

Aquest punt en un altre idioma