873

Paradoxa: des que em vaig decidir a seguir el consell del Salm: «llença sobre el Senyor les teves preocupacions, i Ell et sostindrà», cada dia tinc menys preocupacions al cap… I al mateix temps, amb el treball adient, es resol tot, amb més claredat!

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma