286

Nie ma na świecie lepszej rzeczy niż trwanie w łasce Bożej.

Ten punkt w innym języku