285

Nawrócenie jest sprawą jednej chwili. Uświęcenie — dziełem całego życia.

Ten punkt w innym języku