578

Słuchaj, duszo apostolska, co ci mówi św. Paweł: justus ex fide vivit — sprawiedliwy z wiary żyć będzie. — Jakże możesz dopuszczać, aby jej ogień przygasał?

Tematy
Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku