588

Omnia possibilia sunt credenti – wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. – To słowa Chrystusa.

– Co się stało, że nie mówisz razem z apostołami: adauge nobis fidem – przymnóż mi wiary!?

Ten punkt w innym języku