580

Proś pokornie Pana, aby przymnożył ci wiary. – W nowym świetle ocenisz dobrze różnice między ścieżkami świata a twoją drogą apostoła.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku