648

Więcej uzyskuje ten, kto naprzykrza się z bliska… Dlatego zbliż się do Boga: dąż usilnie do tego, by być świętym.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku