669

Pytasz, czy odpowiedź na łaskę Bożą to kwestia sprawiedliwości…? wielkoduszności…? — To kwestia Miłości!

Ten punkt w innym języku