662

Jedyny sposób poznania Jezusa: obcować z Nim! W Nim znajdziesz zawsze Ojca, Przyjaciela, Doradcę, Współpracownika we wszystkich szlachetnych działaniach twojego codziennego życia… — A dzięki temu obcowaniu zrodzi się Miłość.

Ten punkt w innym języku