675

Przyzwyczaj się wszystko odnosić do Boga.

Ten punkt w innym języku