176

Kristov príklad

Ježiša Krista, nášho Pána, počas jeho pozemského života často zahŕňali všelijakými nadávkami a urážali všemožnými spôsobmi. Spomínate si? Vravia o ňom, že sa správa ako výtržník a tvrdia, že je posadnutý zlým duchom (Porov. Mt 11, 18). Pri inej príležitosti si zase zle vykladajú prejavy jeho nekonečnej lásky a obviňujú ho, že je priateľ hriešnikov (Porov. Mt 9, 11).

Neskôr mu vyhadzujú na oči — jemu, ktorý je zosobnené odriekanie a miernosť — že stoluje s boháčmi (Porov. Lk 19, 7) a tiež ho pohŕdavo nazývajú fabri filius (Mt 13, 55), syn tesára, syn robotníka, akoby to bola urážka. Ježiš dovoľuje, aby ho volali pijanom a pažravcom… Nechá, aby ho obviňovali zo všetkého okrem jedinej veci — že nie je čistý. V takom prípade zatvára ľuďom ústa, pretože nám chce zachovať príklad bez poškvrny, obdivuhodný vzor nepoškvrnenosti, čistoty, svetla a lásky, ktorá dokáže zapáliť celý svet, aby ho očistila.

Veľmi rád kážem o svätej čistote a vždy pritom uvažujem, ako konal náš Pán. Prejavoval v tejto cnosti neskutočne veľkú jemnosť. Všimnite si, čo rozpráva sv. Ján, keď Ježiš fatigatus ex itinere, sedebat sic supra fontem (Jn 4, 6), unavený z cesty sadol si k studni.

Sústreďte svoj vnútorný pohľad a pomaly znovu prežívajte onú scénu: Ježiš Kristus, perfectus Deus, perfcetus homo (Vyznanie viery Quicumque), je unavený z chôdze a apoštolskej práce. Iste sa to už stalo aj vám: boli ste vyčerpaní a mali ste pocit, že už nemôžete ísť ďalej. Je dojímavé vedieť, že Učiteľ bol tiež vyčerpaný. Okrem toho je hladný; učeníci šli preto do susednej dediny pohľadať niečo na jedenie. A je aj smädný.

No viac než telesná únava ho stravuje smäd po spáse duší. Preto keď prichádza hriešna samaritánska žena, Kristovo kňazské srdce sa rozochveje túžbou získať túto stratenú ovcu a razom zabúda na únavu, hlad i smäd.

Zatiaľ čo Pán konal toto veľké dielo lásky, vrátili sa apoštoli z mesta a mirabantur quia cum muliere loquebatur (Jn 4, 27), divili sa, že sa rozpráva so ženou. Aká starosť! Aká láska k nádhernej cnosti čistoty, ktorá nám pomáha, aby sme boli silnejší, pevnejší, plodnejší, schopnejší viac pracovať pre Boha, aby sme boli väčšmi schopní všetkého veľkého!

Tento bod v inom jazyku